קישורים

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
המרכז לפלורליזם יהודי
מסע האופניים השנתי של התנועה ליהדות מתקדמת
היברו יוניון קולג'
קהילות ביחד (KBY)

קהילות התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
קהילת הראל בירושלים
קהילת אור חדש בחיפה
קהילת בית דניאל בתל אביב
מרכז קהילתי לאו בק בחיפה
קהילת קול הנשמה בירושלים
קיבוץ לוטן
קיבוץ יהל
קהילת דרכי נעם ברמת השרון
 
 
יזמ"ה מרכז קהילתי ת.ד. 128 מודיעין 71700
טל. 9753461-08 פקס 9703551-08

yozma@yozma.org.il