גנים

company

מערך גני הילדים

מערך גני הילדים של יזמ"ה מופעל ע"י עמותת יזמ"ה בשיתוף עם מנהל החינוך של עיריית מודיעין ומשרד החינוך.
גני יזמ"ה מציעים גישה חינוכית למעוניינים לפתוח בפני הילדים צוהר לעולם היהודי, דרך התייחסות למסורת ולתרבות ישראל.
בגנים משלבים בין המסורת והתרבות היהודית לבין אורח החיים המודרני.
מערך החינוך של יזמ"ה הינו מערך צומח המזמין ילדים מגיל 3, לצמוח ולגדול עד גיל בגרות וכולל גני טרום-טרום חובה (גיל 3), גני טרום חובה (גיל 4), גני חובה (5) ובי"ס שש שנתי צומח (א'-ו').

מספר הילדים המקסימלי בכל גן הוא עד כ- 34 ילדים. צוות הגן מונה לאורך כל היום: בבוקר – גננת מוסמכת ושתי סייעות. בצהרון – רכזת צהרון ולרוב ושתי סייעות ( מספר הסייעות בצהרון משתנה בהתאם למס' הילדים בצהרון).
צוות הגן – הגננות והסייעות עובדות חמישה ימים בשבוע, ובימים החופשיים שלהן, מחליפה אותן אשת צוות קבועה, משלימה, שמהווה חלק אינטגראלי מהצוות.

הכשרת הצוות

הצוות הפדגוגי הינו צוות קבוע לאורך שנים, המשתלם באופן רציף במהלך השנה ובחופשות.

שעות הפעילות בגני הטט"ח והט"ח

13:30 – 7:00
16:00 – 7:00
17:00 – 7:00
ניתן להשתתף בצהרון באופן חלקי (מינימום 3 ימים).
ניתן לעדכן את מערכת הימים והשעות בצהרון, בתאריכים שנקבעו, באישור המשרד ובקפוף לחוזה ההתקשרות.

חופשות

הגנים פועלים במתכונת לוח חופשות מצומצם בדומה למעונות משרד העבודה. שנת הלימודים בגני הט.ט. חובה והט. חובה מסתיימת בהתאם למפורסם בהוראות התמ"ת. בגני החובה, מסתיימת שנה"ל בהתאם לפרסומי משרד החינוך, בדר"כ קיימת אפשרות להמשיך במתכונת קייטנה.

תזונה

אנו מקפידים על תזונה בריאה, בגן מוגשות שלוש ארוחות:
ארוחת בוקר – ארוחת בוקר הכוללת כריכים מגוון ממרחים ירקות ביצים ועוד.
ארוחת צהריים – ילדי הגנים מקבלים ארוחה משרותי קייטרינג חיצוניים. אנו בוחרים בספקי מזון העומדים בדרישות תקנים מחמירות ,התפריט נקבע בזיקה לחוזרי משרד הבריאות. בגני חובה ארוחת הצהריים והמנחה מוגשת לילדי הצהרון בלבד.
ארוחת מנחה כוללת פירות וכריכים.

תחומי תוכן

בכל גן מתקיימים 2-3 תחומי תוכן, כדוגמת: מוסיקה וסיפורים מהתרבות היהודית ריתמוסיקה, תנועה, חוג חיות,ריקודי עמים ועוד.

סל תרבות

בכל גן מתקיימים פעילויות מיוחדות כגון הצגות, מופעים מוזיקליים, ימי כייף, סיורים לימודיים וכד.
בנוסף מתקיימים אירועים בעלי אופי קהילתי יהודי מתקדם, בשיתוף רב הקהילה – הרב פליפ נדל.

תהליך הרישום

לצורך רישום, יש להיות נוכח בכנס הרישום שייערך בדרך כלל בחודש דצמבר ולמלא טופס הרשמה, ולשלם 275 ₪ הבטחת מקום. כמו כן יש לחתום על טופס ויתור לגן עירוני. טופס זה מועבר באמצעותנו לעירייה. משפחה שנרשמה וביטלה את הרשמתה, לא תהיה זכאית לקבל את דמי הבטחת מקום חזרה. במידה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר לעמותה לקבל משפחה לגן, דמי הבטחת מקום יוחזרו במלואם.
להשלמת תהליך ההרשמה במלואו, עליכם להגיע למשרדי יזמ"ה ולהשלים את הפעולות הבאות:
חתימה על חוזה התקשרות בין ההורים לעמותת יזמ"ה.
תשלום מקדמה ע"ח שכר הלימוד לשנה הבאה בסך 750 ₪.
במקרה של ביטול הרשמה לגן אחרי ה-31.3.18 , לא תוחזר המקדמה.
תינתן עדיפות בהרשמה לילדים ממשיכים, בני משפחותיהם וחברי יזמ"ה .
תשלום שכר לימוד יתבצע באמצעות הוראת קבע.
שימו לב באחריותכם לוודא קבלת הטפסים במשרדי יזמ"ה.
החזרי משרד החינוך: גני יזמ"ה מתוקצבות ע"י משרד החינוך ורפורמת החזרי טרכטנברג.

שעות פעילות המשרד

ימים א' עד ה', .
ניתן ליצור קשר עם דלית מנהלת הגנים בטלפון: 08-9753461 שלוחה 3 או בדוא"ל dalit@yozma.org.il.