בית קפה חברתי - קהילתי

קפה יזמ"ה - בית קפה חברתי - קהילתי 

מיזם בית הקפה החברתי-קהילתי נועד לאפשר לצעירים בעלי מוגבליות

לממש את כישוריהם וכן לאפשר להם פרנסה, קשר ותקווה.

המיזם מופעל בשילוב של צעירים בעלי מוגבלויות עם גימלאים מתנדבים.

הכנסות בית הקפה יוקדשו למימון ולסיוע העסקת הצעירים במטרה לקדם עשייה

למען חברה טובה יותר.

מנהלת פרוייקט - אפרת - 089753461 שלוחה 1