Archive:

27

אוק2017
אוקטובר 27, 2017admin

27

אוק2017
    קבלת שבת קהילתית ומוסיקלית בהנחיית הרב ניר ברקין 'בבית הכנסת 'מעיין ברוך רחוב חטיבת גבעתי 31, מודיעין  !בואו נקבל את השבת יחדיו!
אוקטובר 27, 2017admin

27

אוק2017
קבלת שבת ואירוח בבתים עם קהילת אנשי שלום, המילטון, אונטריו, קנדה.  
אוקטובר 27, 2017admin