'החינוך הוא הדרך. האדם – הוא המטרה'
(א.ד.גורדון)

חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי ביזמ"ה

יזמ"ה פועלת מאז הקמתה בשנת 1997 לחיזוק, שימור ופיתוח מערכת חינוך ענפה, איכותית ועשירה המורכבת מ- 6 גני ילדים, לגילאי פעוטון – גן חובה, ו- 12 כיתות לימוד בבית הספר היסודי של יזמ"ה. לקהילה סניף תנועת נוער פעיל של נוער תלם ובו למעלה מ- 120 פעילים. מערכת החינוך הזו משלבת בין המסורת, המורשת, התרבות, הפרטיקולריזם היהודי והאוניברסאליזם הכללי, ההיסטוריה היהודית ואורח החיים המודרני בארץ ובעולם. חינוך במסלול יזמ"ה הופך את הלימוד למסע מרתק בנבכי הנפש והתודעה של הילדים בקשריהם עם המסורת היהודית, מורשת העם והשיח שהם מנהלים עם העולם הרחב. אנו מקדישים תשומת לב מרבית לפיתוח רוח הילדים וכישוריהם, וכן לטיפוח אמונתו של כל פרט ופרט ביכולותיו.