בית ספר יזמ"ה – הינו בי"ס ממלכתי ייחודי על אזורי אשר הוקם על מנת להשלים רצף חינוכי מהגיל הרך ועד לגמר בי"ס תיכון.

בית הספר יזמ"ה  בעיר מודיעין הוקם בשנת תשס"ז (2007) כחלק ממערך החינוך של יזמ"ה – המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין מיסודה של התנועה הרפורמית בישראל והוא מושתת על ערכי יהדות פרוגרסיבית ושוויוניוּת.
בשנת הלימודים תשע"ה עבר בית הספר למשכנו החדש ברחוב חשוון (פינת אייר).

בית הספר יזמ"ה  חרת על דגלו להוות מסגרת חינוכית תומכת ומכילה, המשמשת גם בית חם ואוהב וגם מסגרת חינוכית קהילתית משמעותית, מסגרת בעלת גבולות ברורים ששמה לנגד עיניה העצמת רוח התלמידים והצוות החינוכי הבאים בשערי בית הספר. כל אלו מאפשרים לילדים להתמודד עם אתגרים רבי משמעות וסוגיות ערכיות ולראות את מעשיהם ואת חייהם בהקשר רחב יותר, עשיר יותר ומשמעותי יותר.

בית הספר מטפח תקשורת בין אישית, אהבת הבריות וחשיבות הידע. הוא פועל תוך שמירה על אווירה משפחתית, קיום תקשורת קהילתית פתוחה בין הצוות החינוכי, התלמידים ובני משפחותיהם באמצעות טיפוחם של התלמידים והגברת מעורבותם החברתית והאזרחית; לצורך כך משתמש הצוות החינוכי בשיטות למידה ואוירה ייחודיות המכינות את התלמידים לדרך חיים של תורה ורוח, דרך ארץ וגמילות חסדים, אומנויות, מוזיקה, מלאכה ויצירה.

הצוות החינוכי של בית-הספר מקדיש את זמנו לטיפוח רמה לימודית גבוהה תוך שימוש בדרכי הוראה מגוונות ותכניות לימודים אינטגרטיביות ומתן מענה לתלמידים, בהתחשב בשונות בצרכיהם וביכולותיהם.

כבית ספר יהודי בו אורח החיים מבוסס על מורשת העם מחד ויהדות בת-זמננו מאידך, מושם דגש ניכר גם על שיתופי פעולה ולמידה הדדית מבתי ספר מקבילים בארץ ובעולם.

מנהלת בית הספר – יהודית שוורץ
סגנית מנהלת – נעמה ניסנבאום

מזכירות בית הספר:

08-6221964