יזמ"ה לחברה טובה יותר

yozma tzedekהשנה מלאו 23 שנים של פעילות צדק חברתי ותרומה לחברה על ידי קהילת יזמ"ה. עם השנים התגבשו תכניות המתרגמות הלכה למעשה את הפסוק: "ואהבת לרעך כמוך" ויקרא יט' פסוק יח'

המאמץ לחדד את הראייה החברתית ולהפוך את הקהל לקהילה הרגישה לסביבתה ומפנה משאבים רבים, הן אנושיים והן כספיים, לנושא של צדק חברתי מביא לתוצאות ברורות בשטח והופך את קהילת יזמ"ה לגורם חשוב בעיר ובסביבותיה בתחום העזרה לחלש וראיית האחר.

אנו מחפשים דרכים מגוונות למימוש ערכי הצדק החברתי ביהדות. הערכים אשר מנחים אותנו הינם ערכי השוויון, ערבות הדדית, מעורבות חברתית וההתנדבות בדרך לחברה טובה יותר מבחינה ערכית.

ועדת פל"ח (פעילות למען החברה) היא הגוף המוביל בקהילת יזמ"ה את כל הפעילות והמבצעים למעורבות ולצדק חברתי. קהילת יזמ"ה מפעילה למעלה מ-100 מתנדבים פעילים על בסיס קבוע ועוד עשרות מתנדבים על בסיס משתנה בהתאם לצורך.

קהילת יזמ"ה הפכה להיות בשנים האחרונות שותפה לגורמים עירוניים בכל הקשור לסיוע לצרכים של תושבי העיר וביניהם: מחלקת החינוך, מחלקת הקליטה, מחלקת הרווחה, מחלקת הדת, מחלקת הנוער, ועוד.