חווית שבת/תפילות שבת וחג

מדי שבוע מתכנסת הקהילה לתפילות ערב שבת. טקסי בני ובנות מצוה מתקיימים בתפילת שחרית ומנחה של שבת או בימים אחרים שקוראים בהם בתורה. התפילות המבוססות על סידור ה"עבודה שבלב" מאפשרות ביטויי התכוונות-אישית וחברתית תוך שמירה על המסורת וחידושיה. המתפללים שותפים ביצירת חוויה רוחנית נעלה ויוצרים בקולם קדושה. לעיתים קרובות התפילה מלווה בכלי נגינה המעשירים את חוויית התפילה.

תפילות חגי ישראל

קהילת יזמ"ה עוקבת אחר לוח השנה העברי ומציינת בתפילה, ברכה וחגיגה את החגים והמועדים. סליחות חודש אלול וחגי תשרי נחוגים ברוב עם ועדה ומבטאים את הרוח הקהילתית והסחף שיש לביטוי ייחודי זה בקרב הישראלים מכל הקשת החברתית. דוגמה מאלפת הוא טקס העפת העפיפונים, בראשית חודש תשרי, עת מתכנסת הקהילה בחוף הים התיכון לתשליך והזדככות. ציון מועד הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ולימוד מורשת הסובלנות והשלום נעשים בחודש חשוון. בכסלו שוטף האור הקהילתי את הסביבה בה אנו חיים ובשבט נערכים נטיעות וסדרים במסורת קבלית לציון ראש השנה לאילנות. מורשת מגילת אסתר הפכה למסורת עירונית לה שותפים בני הקהילה וכל מי שטוב ליבו ביין. יציאת מצרים, יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות, תיקון ליל-שבועות, חגיגות הקיץ בתמוז וימי הציון של חודש אב חותמים מעגל אחד ופותחים חדש.